Tag Archives: Trẻ em 3-5 tuổi biếng ăn

Trẻ em 3-5 tuổi biếng ăn

Trẻ em 3-5 tuổi biếng ăn – Nguyên nhân: Những đứa trẻ từ 1 đến 6 tuổi thường biếng ăn do tỳ vị hư yếu. – Triệu chứng: Biếng ăn, thậm chí không chịu ăn, cơ thể gây còm sắc mặt vàng, phát triển chậm. Phương pháp điều trị: Điện tỳ hoà vị. Bài thuốc […]

did something